• Privacy is een recht

privacy verklaring

Hoe ik werk met beveiliging & klantgegevens.

Privacy waarborging

Hieronder wordt kort uitgelegd welke klantgegevens Vriesstijl gebruikt en waarvoor. Zo wil ik waarborgen dat jij als klant van mij met een gerust hart kan samenwerken zonder vervelende verrassingen. 

Wat voor gegevens kunnen er worden gevraagd?

NAW-gegevens privé en van jouw onderneming(en), bankrekeningnummer, telefoonnummers, e-mailadressen, verjaardag, bedrijfsplannen en financiële informatie als budget worden met de grootste zorg en privacy bewaard én alleen gevraagd indien nodig. Hierbij zal altijd vooraf worden uitgelegd waarvoor dit is.

Waar worden klantgegevens gebruikt of opgeslagen?

Alle klantgegevens die verzameld worden worden beveiligd opgeslagen in (online) versleutelde omgevingen.

Hierbij maakt Vriesstijl gebruik van de volgende softwarepakketten (voor beheer en de bedrijfsvoering):

Teamleader, process.st, Exact Online(via Bookd), Web-Oke, Diverse diensten van Google Drive/Docs/Contacts/Webmaster/Google+/Googlemaps/Gmail, Windows 10 en Adobe Creative Cloud waaronder Illustrator/Photoshop/Indesign/Acrobat en Filezilla voor handmatige toegang tot servers.

Alle softwarepakketten zijn met de juiste rechten aangeschaft indien licenties verplicht zijn. Deze licenties gelden exclusief voor gebruik door Vriesstijl en de opdrachten die door Vriesstijl zelfstandig worden uitgevoerd. Indien ontwerpen met eigendomsrecht in zelfstandig beheer van de opdrachtgever worden aangepast – of door derden worden uitgevoerd zijn deze partijen zelf verplicht aan de eisen van de AVG Privacy Wet te voldoen en de benodigde licenties en software te gebruiken. Ik lever bestanden zoveel mogelijk als .pdf documenten zodat deze ook bruikbaar en aanpasbaar zijn zonder mijn hulp.

Wanneer deel ik klantgegevens

Bij samenwerkingen met derde partijen wordt voor de uitvoering van de rol als Artdirector door Vriesstijl een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin specifiek word vastgelegd welke gegevens gedeeld worden om de opdracht te kunnen uitvoeren. Bij samenwerkingen is iedere partij verantwoordelijk voor zijn/haar eigen benodigde licenties en het veilig en volgens de wet bewaren van klantgegevens.

Hoe bescherm ik gegevens?

Gevoelige wachtwoorden worden onder een minimale incriptie van 100 bits wachtwoorden random gecreëerd en opgeslagen in Keypass of onder twee-staps verificatie van Google Authenticator. Bedrijfs- en NAW gegevens worden alleen gedeeld met softwarepakketten van gecertificeerde softwarebedrijven die voldoen aan de AVG wetgeving.

Jouw gegevens worden alleen met derde partijen gedeeld wanneer hier goedkeuring voor wordt gegeven wanneer dit voor het uitvoeren van de door jou goedgekeurde opdracht noodzakelijk is. Voor alle bestanden maak ik gebruik van handmatige backups én online backups van werkbestanden zodat de kans op verlies of beschadiging minimaal blijft.

Indien er een lek of verlies van klantgegevens plaatsvindt (datalek) zal er zonder onnodige vertraging, en zo mogelijk niet later dan 72 uur na de ontdekking melding worden gemaakt bij de Autoriteit Persoongegevens en betrokken partijen.

Hoe lang sla ik gegevens op?

In principe worden gegevens opgeslagen in een permantente online boekhouding. Indien je vergeten wil worden kan dit met 1 knop verwijderd worden. Wachtwoorden sla ik op zolang deze relevant zijn en nog gebruikt kunnen/mogen worden.

Is deze website veilig?

Deze site is beveiligd met een https verbinding met SSL certificaat, krijgt regelmatige updates voor zowel het besturingssysteem als de gebruikte plugins en wordt afgeschermd met Wordfence voor ongewenste virussen en hackers. Hiermee voldoet de website aan de normen van de nieuwe Europese Privacywet AVG.

Wat voor cookies?

Een cookie is een stukje software dat het bezoek van jou op deze website in de gaten houdt zodat ik als ik dat zou willen een persoonlijke advertentie kan tonen via andere websites. Dit is bijvoorbeeld heel handig wanneer je geen contact opneemt maar wel heel mijn site afzoekt. Zo kan ik het initiatief nemen indien ik denk dat het de moeite waard is. Dit doe ik niet bij iedere bezoeker, maar alleen wanneer ik denk dat dit de moeite waard is. Op dit moment worden de cookies alleen verzameld.